Kuben 3-5 år

Kuben är vår barngrupp för 3-5-åringar. Vi är ca 20 barn. Här arbetar Anna-Malin, Emilia och Lotta. I vårt arbete utgår vi från varje barns intressen och förmågor och vi delar ofta upp oss i mindre grupper. Vi blandar montessoriaktiviteter med temaarbete, skogspromenader, gymnastik, musik och skapande.

Vårt tema varierar årsvis mellan tre olika områden:
1 Jag och min omvärld
2 Jorden runt
3 Djur och natur

Så här kan en vecka se ut:

Måndag: Varannan måndag förmiddag går vi till Toftahallen och har rörelse/gymnastik. Varannan måndag förmiddag går vi till en lekplats. Eftermiddagen fria aktiviteter inne eller ute.
Tisdag: Inneaktiviteter i mindre grupper på förmiddagen. Utevistelse på eftermiddagen.
Onsdag: Inneaktiviteter i mindre grupper på förmiddagen. Utevistelse på eftermiddagen.
Torsdag: Temaarbete på förmiddagen. Utevistelse på eftermiddagen.
Fredag: Vi går till skogen på förmiddagen. Eftermiddagen fria aktiviteter inne eller ute.

E-postadress

hej@odakramontessori.se

Postadress

Ödåkra Montessoriförskola
Drivhusgatan 1
254 74 Ödåkra

Telefonnummer

Drivhusgatan 1 i Ödåkra: 042-20 46 62
Kulan mobil: 0733-45 08 80
Kuben mobil: 0733-45 08 45