Kulan 1-2 år

Hur vi arbetar med småbarnsmontessori på Kulan 1-2 år
Det allra viktigast på Kulan är att barnen ska känna trygghet och utvecklas i sin egen takt. Vi ger barnen en trygg och lugn omvårdnad. Ordning och reda och var sak på sin plats och fasta rutiner är viktigt i denna ålder, därför är varje dag ungefär upplagd på samma sätt. Vi pedagoger observerar barnen och ser deras behov och intressen. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en tanke vi arbetar hela tiden med. Med det menas att vi låter barnen få prova så mycket som möjligt på egen hand. Vi arbetar hela tiden med jag-utvecklingen, att bli medveten om sig själv, som till exempel: Vem är jag? Vad heter jag? Är jag en flicka eller en pojke? Hur ser jag ut? Hur många år är jag? Vad heter mina kroppsdelar, fingrar etc? Hur ser min familj ut? Stora frågor när man är i åldern 1-2 år.

Exempel på vad vi gör: Tittar i spegel och ser hur jag ser ut. Lägger pussel. Använder egenvårdsmateriel. Gör hand- och fotavtryck. Vi har ös- och hällövningar bland de praktiska vardagsövningar och med vattenlek. Vi övar också att knäppa knappar, kardborre och dra upp/ner dragkedjor. Övningar där barnen i lugn och ro kan få öva vardagliga saker. Hos oss får allting ta tid, för målet är att barnen ska bli självständiga och känna att de kan själva! Det stärker självkänslan och självförtroendet.

Skapande aktivitet: Vi penslar med vatten och målar med färg, leker med lera, bakar och skapar i olika material.

Språkträning: Rim och ramslek. Sagoberättande/läsning. Vi sjunger namnsånger och våra vanligaste barnvisor.

Rörelse och rytmik: Vi är ute varje dag och leker i trädgården där vi bl a balanserar på sandlådekanten, springer, kryper, gräver, öser och häller. Vi har rörelse/gymnastikpass på förskolan. Sång och rörelsesamling har vi varje dag.

 

Kuben 3-5 år

Hur vi arbetar i montessoriverksamheten på Kuben 3-5 år
Vi tar vara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje! Vi leker fram all inlärning. Det är viktigt att barnen tycker det är kul att lära sig! Vi observerar barnen och är uppmärksam på varje barns behov och utveckling och se till barnens intresseperioder. Vi pedagoger inspirerar och handleder barnen i deras kunskapssökande. Vi använder oss bl a av montessorimaterielet som är ett väl genomtänkt pedagogiskt materiel där barnen kan leka sig till mycken kunskap. Barnen ser materielen som leksaker. Materielen används som stöd och hjälp vid inlärningen. Genom att gå från konkret till abstrakt, från helhet till detalj är det lättare att förstå saker och ting.

Barn behöver stimulans inom alla områden för att kunna utveckla sin personlighet. I vår miljö finns därför väl förberedda aktiviteter för:

Praktisk träning: lär barnet att ta hand om sin omgivning, att kunna klara sig själv i vardagen samt att kunna hjälpa andra. Genom det praktiska materielet tränas koncentrationen, motoriken och öga-hand koordinationen.

Sensorisk träning: utvecklar barnets sinnen. Att barnets sinnen är vältränade är livsviktigt för dess orientering i omvärlden och för senare intellektuell inlärning.

Fritt skapande: är till för att utveckla barnets fantasi och skapande förmåga.

Intellektuell träning: är till för att utveckla barnets medfödda förmåga och anlag. Vi tillgodoser varje enskilt barns behov av intellektuell stimulans i följande ämnen: Matematik: målsättningen är att på ett tidigt stadium ge barnen en grund i matematiken. Språk: skriv / läsförmåga, språk / ordkänsla och grammatik. Kultur: historia, geografi, naturkunskap, musik och konst är kulturämnen som berikar barnens uppfattning om den värld de lever i.

Vi lägger också stor vikt vid rörelse/gymnastik och utevistelse.

Postadress

Ödåkra Montessoriförskola
Drivhusgatan 1
254 74 Ödåkra

Telefonnummer

Kulan 1-2 år: 0733-45 08 80
Kuben 3-5 år: 0733-45 08 45