Montessoripedagogiken

Maria Montessori upptäckte genom observationer av barn att dess intressen och behov varierar med ålder och mognad, och att deras intresseförändringar följer ett givet mönster som är det samma hos alla barn. Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling och kan kort sammanfattas i begrepp som: barnens fria val och den förberedda miljön, dvs en miljö som är anpassad till barnet. Hon utvecklade pedagogiska metoder för att utveckla barn intellektuellt och känslomässigt- allt grundat på barnens egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Hennes studier av barns utveckling resulterade i vad hon kallade “känsliga perioder” dvs intresseförändringar sker hos alla barn efter ett givet mönster. Från de första året: att äta själv, krypa, lära sig gå osv till att intressera sig för siffror, matematik, språk, ord, bokstäver, läsning rymden osv.

Maria Montessoris upptäckter visade att:
* Inlärning sker lättare vid självvalda aktiviteter anpassade efter varje barn utveckling och behov (den förberedda miljön)
* Genom att ta tillvara barns spontana lust och intresse är detta motiv nog att söka kunskap (egna valet)
* Barns koncentration utvecklas när arbetet sker av eget intresse.
* Barns färdigheter utvecklas när övningen upprepas om och om igen.

För att kunna möta barns olika behov av aktiviteter och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmateriel för olika mognadsstadier och intresseinriktningar. Dessa materiel används även idag i montessoriförskolor, där miljön är anpassad till barnen, låga hyllor och bord i barnstorlekar med lockande aktiviteter för olika behov. Vardagliga sysselsättningar som att baka, duka, torka bord och vattna blommor ger en god grund och förankring i det verkliga livet. Man måste “gripa för att begripa” . Materielet är inte det viktigaste men en god hjälp i det pedagogiska arbetet. Det sociala samspelet mellan människor grundas på respekt och hänsyn, ett förhållningssätt som präglas av montessorilärarens roll som förebild.

Postadress

Ödåkra Montessoriförskola
Drivhusgatan 1
254 74 Ödåkra

Telefonnummer

Kulan 1-2 år: 0733-45 08 80
Kuben 3-5 år: 0733-45 08 45